МотоТОП

Вносител на камионни, селскостопански, индустриални и леки гуми

ВИЕ СТЕ В:

"Мото Топ" ЕООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Е-мейл Печат

 

 

 

 

 

 

 

Проект BG05M9OP001-1.021-0435 „Сигурност на работните места и развитие на кариерата чрез обучения в "Мото Топ" ЕООД

На 01.03.2018г. "Мото Топ" ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ по процедура BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА " на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Одобреният проект е на обща стойност 22 330.00 лева, от които 18 980.50 лв. Съфинансиране от Европейски социален фонд и 3 349.50 лв.  национално съфинансиране. Субсидията е 100%

"Мото Топ" ЕООД ще реализира настоящия проект, който предвижда:

· Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” за 29 лица, наети на трудов договор.

Изпълнението на проекта ще допринесе за повишаване на способността на заетите лица във фирмата.

Начало на проекта: 01.03.2018г.

Край на проекта: 01.05.2019г.

 

 
Ling long

Language

Bulgarian English

МАРКИ ГУМИ

Ling Long гуми

Гуми Jinuy

Гуми Daewoo

Гуми DoubleCoin

Гуми Antyre

Гуми Sunny

Гуми Волтайр

Гуми Днепрошина

Гуми Доублестар

Производител